مصاحبه با بی بی سی – تیر ماه 1384

سخنان بهمن بوستان در مصاحبه با برنامه جام جهان نمای بی بی سی فارسی در پی درگذشت استاد فریدون ناصری رهبر ارکستر سمفونیک تهران.

لینک به سایت بی بی سی فارسی – برنامه جهان نما